Aktualny grafik 2023/2024

Zapisy uruchomione!

Zapisy do klubu:

Cennik: (opłata miesięczna)

Wpisowe – 70 zł

Kids Cross – 120 zł

Kinder Karate – 130 zł

1 x 45 min. (tyg.) – 130 zł

1 x 60 min. (tyg.) – 130 zł

2 x 30 min. (tyg.) – 130 zł

2 x 45 min. (tyg.) – 170 zł

2 x 60 min. (tyg.) – 170 zł

Kadra Klubu B – 3 x  tyg. – 220 zł

Kadra Klubu A – 3 x tyg. – 220 zł

Wejście jednorazowe – 45 zł

Trening indywidualny (zawodnicy): pakiet 4 x 60 min.  – 450 zł

Treningi indywidualne (rekreacja): pakiet 4 x 45 min. – 450 zł

Opłaty

  1. Klient zobowiązuje się do terminowego uiszczenia opłat za treningi na rzecz Firmy za cały okres trwania nauki na dołączony numer rachunku.
  2. Kwota zawarta w Regulaminie – Opłata za Kurs jest stała, nie podlega negocjacjom, zwrotom i dzieleniu na jednostkowe zajęcia.
  3. Od wpłat dokonanych przez Klienta po wyznaczonym w regulaminie opłat za Kurs terminie, firma ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

Odstąpienie od umowy

  1. Oświadczenie od odstąpienia od umowy należy złożyć mailowo jacek.karate@gmail.com lub za pomocą systemu Sports Manago w panelu klienta. Nie przyjmujemy wypowiedzenia  umowy w formie sms lub wiadomości w mediach społecznościowych (Facebook, Messenger).
  2. Obowiązuje 1-miesięczny okres wypowiedzenia, licząc od pierwszego dnia miesiąca.
  3. Firma zastrzega sobie prawo do nie tworzenia grupy lub jej rozwiązania jeśli ilość osób w grupie będzie mniejsza niż 5.

Sprzęt treningowy

1. Karategi + pas – strój do treningu karate (drugi miesiąc treningów).

2. Ochraniacze na dłonie tzw. napięstniki (trzeci miesiąc treningów).

3. Ochraniacze goleń – stopa, kolor biały (szósty miesiąc treningów).

4. Osoby startujące w Lidze Karate IKA POLAND, w konkurencjach kumite obowiązkowo kask koloru białego, ochrańacz na tułów typu “żółwik”, ochraniacz na zęby, chłopcy – ochraniacz na krocze, dziewcząta – ochraniacz na piersi.

Dane do przelewu tradycyjnego: 

Sport Art Academy Sp. z o.o.  

05-830 Nadarzyn

ul. Sitarskich 19,

Numer konta: 77 1050 1025 1000 0090 8229 3003